http://www.ewea.org The European Wind Energy Association

http://www.risoe.dk Duński Prekursor Energetyki Odnawialnej - zwłaszcza wiatrowej

http://www.nrel.gov Amerykańskie centrum nowych technologii w energetyce odnawialnej – podwaliny nowych technologii wiatrowych

http://www.gwec.net ¦wiatowa Rada Energetyki wiatrowej

http://www.awea.org Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

http://www.energieodnawialne.pl Portal informacyjny na temat produkcji energii odnawialnej

http://www.cire.pl Centrum Informacji o Rynku Energii

http://www.zielonaenergia.pl Portal promujący odnawialne Ľródła energii

http://www.ekologika.pl Serwis poświęcony odnawialnym Ľródłom energii