Nota prawna

Niniejszy serwis został przygotowany przez PRESS BUTTON z siedzibą w Krakowie przy ul. Bednarskiej 13L jako serwis informacyjny dla odbiorców w kraju i za granicą.

Wszelkie prawa do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują firmie PRESS BUTTON z siedzibą w Krakowie przy ul. Bednarskiej 13L. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie za pisemną zgodą PRESS BUTTON.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie nie będą traktowane przez PRESS BUTTON jako poufne. PRESS BUTTON nabywa nieodpłatnie prawo do powielania, wykorzystywania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń. Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez PRESS BUTTON w dowolny sposób, w szczególności w produkcji dystrybucji i marketingu.

Otrzymana drogą elektroniczną wiadomość od PRESS BUTTON, jak również wszelkie załączone do wiadomości pliki są poufne. Jeśli nie są Państwo prawidłowym adresatem wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo wiadomość wskutek błędu, prosimy o niezwłoczne powiadomienie PRESS BUTTON i skasowanie wiadomości. PRESS BUTTON nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność transmisji wiadomości ani za jakiekolwiek szkody jakie mogą wyniknąć z wykorzystania lub polegania na informacji zawartej w wiadomosci.

Polityka cookies