Obszary działania

ENERGETYKA WIATROWA

Sektorem w którym PRESS BUTTON szczególnie rozwinął swoją działalność jest energetyka wiatrowa. Nasze działania obejmują m.in. dostarczenie podstawowych informacji istotnych dla procesu decyzyjnego we wczesnych fazach przygotowania inwestycji budowy elektrowni wiatrowej. Są to informacje wynikające z kompleksowej analizy atrakcyjności lokalizacji - związane z zasobami energetycznymi wiatru, ukształtowaniem terenu, przestrzenią dla wymaganej ilości turbin, charakterystyce profilu pionowego i poziomego wiatru - skutkujących efektywną produkcją energii. Równie istotnym jest rozpoznanie istniejących ograniczeń - jak dostępność infrastruktury drogowej i energetycznej, możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, stan prawny terenów, czy nastawienia właścicieli i społeczności lokalnej - skutkującej możliwością podpisania umów dzierżawy lub kupna. Istotnym jest również korespondowanie planowanej inwestycji z zapisami lokalnych planów zagospodarowania terenu, wpływ inwestycji na środowisko, czy szereg innych ograniczeń wynikłych z procesu uzgodnień. Te wszystkie informacje są zbierane przez PRESS BUTTON i po pozytywnym wyniku analizy wykonalności - przystępujemy do działań zmierzających do rozpoczęcia budowy elektrowni wiatrowej.

Szczególnie istotnym elementem dla całego procesu inwestycyjnego - pod kątem zarówno doboru konkretnego urządzenia (wysokość wieży, turbina), prognozowanej produkcji energii i w efekcie opłacalności inwestycji - są profesjonalne pomiary wiatru i analiza otrzymanych wyników. Jest to przestrzeń w której PRESS BUTTON stosuje wyjątkowo rygorystyczne procedury jakościowe.

Wykonywane przez nas pomiary opierają się o najwyższej klasy czujnikach prędkości i kierunku wiatru - co zdecydowanie zwiększa wiarygodność danych. Przyjęta przez nas metodologia została opracowana zgodnie z wymaganiami czołowych producentów turbin, wiodących jednostek badawczych i normujących oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenia pomiarowe i analityczne w aplikacjach meteorologicznych i innych.

Nasz obszar działania nie ogranicza się wyłącznie do granic kraju. Niesieni podmuchami wiatru - przemieszczamy się tam gdzie jego siła jest odpowiednia dla inwestycji budowy elektrowni wiatrowej.

SYSTEMY POMIAROWE

Oferujemy wykonanie pomiarów jakości powietrza, meteorologicznych, hydrologicznych oraz doradztwo, projektowanie, implementację i serwis zaawansowanych systemów pomiarowych w różnych aplikacjach. Nasze doświadczenia ogniskują się szczególnie na systemach monitoringu jakości powietrza i ostrzegania hydro-meteorologicznego (pomiary pyłu PM10, PM2,5, CO, O3, SO2, NOx, CnHm, kierunek i prędkość wiatru, ciśnienia, temperatury, wilgotności powietrza, poziomu wody, temperatury wody, przepływu, detekcji i wielkości opadów, widzialności).

Oferujemy doradztwo, projektowanie, implementację i serwis zaawansowanych systemów pomiarowych w różnych aplikacjach. Nasze doświadczenia ogniskują się szczególnie na systemach monitoringu i ostrzegania hydro-meteorologicznego (pomiary poziomu wody, temperatury wody, przepływu, detekcji i wielkości opadów, ciśnienia, temperatury i wilgotności powietrza, widzialności).

Oferujemy wsparcie dla całego procesu inwestycyjnego zawiązanego budową takich stacji pomiarowych (projekt techniczny, prawo dysponowania terenem, uzgodnienia, pozwolenia budowlane, zasilanie).

Ofertę współpracy kierujemy szczególnie do lokalnych struktur samorządowych, jednostek badawczych i zakładów przemysłowych - zainteresowanych doradztwem (projekt, kosztorys, SIWZ, proces przetargowy) i tworzeniem takich systemów monitoringu.

SEKTOR IT

PRESS BUTTON działa również w sektorze IT - m.in. wspierając implementację, i optymalizację rozwiązań informatycznych. Zajmujemy się administrowaniem systemów komputerowych, w szczególności Lotus Notes/Domino. Zapewniamy zaplecze specjalistów dla różnych rozwiązań informatycznych. W oparciu o wcześniejsze analizy wydajnościowe oferujemy pomoc w procesach modernizacji systemów ich konfiguracji i opracowaniu polityki bezpieczeństwa.

Wspieramy informatycznie sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Pomagamy w zaistnieniu MSP w "sieci" - poprzez projektowanie i uruchamianie serwisów internetowych, zakładanie kont pocztowych i in.