Pomiary wiatru

Pomiary wiatru w konkretnej lokalizacji są jedyną metodą weryfikacji przypuszczeń, bądą innych informacji o wietrzności w danym terenie. Weryfikują one ogólne informacje dotyczące danego rejonu już w konkretnej lokalizacji, biorąc pod uwagę m.in. ukształtowanie terenu i lokalne zaburzenia parametrów wiatru wynikłe np. z odmiennego mikroklimatu. Pomiary wiatru potwierdzają lub nie informacje o korzystności warunków pod budowę elektrowni wiatrowej w danej lokalizacji.

Przyjęta przez nas metodologia pomiaru oparta jest o najnowsze standardy wypracowane na bazie wieloletnich badań naukowych i testach. Bazujemy na zaleceniach czołowych producentów turbin (VESTAS) i renomowanych jednostek badawczych (RISO, NREL) - wyspecjalizowanych w energetyce wiatrowej oraz w oparciu o wieloletnie doświadczenia pomiarowe i analityczne w aplikacjach meteorologicznych i innych.

Zarówno sposób wytypowania miejsca pomiaru, zdefiniowania wysokości pomiarowych, dobór czujników, sposób ich zamocowania, ustalenie i wykonanie programu pomiarowego - realizowane są zgodnie z dedykowanymi w tej materii normami (IEC 61400-12-1).

Bezpieczeństwo i jakość danych
System rejestracji i transmisji danych
Maszt i wysokości pomiarowe
Okres pomiaru