Poszukiwania lokalizacji

Wzrost zapotrzebowania na projekty wykorzystujące energię wiatru powoduje, że parki wiatrowe powstają w coraz bardziej złożonym terenie i wciąż niezbędne są nowe miejsca do lokowania tego typu inwestycji. Wymagania stawiane lokalizacjom farm wiatrowych sprawiają, że ilość miejsc jest ograniczona, a miejsca uprzywilejowane są na wagę złota. PRESS BUTTON zajmuje się m.in. poszukiwaniem lokalizacji dla inwestycji budowy elektrowni wiatrowych. Poszukujemy lokalizacji dla różnej wielkości farm wiatrowych, zarówno dla pojedynczych turbin i niewielkich projektów do 5MW, jak i dla dużych projektów 15MW, 20MW, 30MW i większych.

Dostosowujemy projekty do istniejącego miejsca w danej lokalizacji na bazie minimalnych odległości pomiędzy turbinami i zabudowaniami oraz biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu, kierunki wiatru, czy istniejące przeszkody. Każda lokalizacja jest weryfikowana pod kątem dostępności infrastruktury energetycznej i możliwości przyłączeniowych do sieci. Proponujemy zarówno lokalizacje dla turbin mniejszych mocy z segmentu kW podpiętych do sieci 15kV, jak i większej mocy z segmentu MW podpiętych do sieci 110kV.

Elementem nadrzędnym są jednak odpowiednie warunki wiatrowe, które są przez nas każdorazowo weryfikowane. To one określają atrakcyjność lokalizacji i decydują w dużym stopniu o ostatecznym rozmieszczeniu turbin. Dostarczamy informacje związane z parametrami wietrzności terenu i zasobami energetycznymi danego obszaru zarówno poprzez bezpośredni pomiar, jak i na bazie istniejących w pobliżu punktów pomiarowych.

Dodatkowymi weryfikowanymi elementami są aspekty środowiskowe wynikłe m.in. z programu NATURA2000, struktura własności gruntów, nastawienie właścicieli pod kątem sprzedaży lub dzierżawy terenu, lokalne plany zagospodarowania terenu oraz dostępność i stan dróg dojazdowych. Szereg pozostałych aspektów jest przez nas szczegółowo weryfikowanych już na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.