Proces inwestycyjny

Działania PRESS BUTTON obejmują wsparcie procesu inwestycyjnego budowy elektrowni wiatrowej we wczesnych fazach przygotowania inwestycji.

Proponujemy kompleksowe działania związane z rozpoznaniem całego spektrum zagadnień decydujących o możliwości budowy elektrowni wiatrowych o różnej mocy produkcyjnej.

W poszczególnych etapach procesu przygotowania inwestycji kompletujemy dokumentację projektową i biorąc pod uwagę wszelkie uzgodnienia na bieżąco weryfikujemy informacje o kosztach realizacji przedsięwzięcia.

Efektem naszych działań jest uzyskanie kompletu dokumentów pozwalających na rozpoczęcie ostatniego etapu procesu inwestycyjnego czyli uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej i rozpoczęcie budowy.

Bazując na naszym doświadczeniu - proponujemy rozbicie działań na trzy etapy pozwalające na stopniowe identyfikowanie potencjalnych szans i ograniczeń dla tego typu inwestycji i podejmowanie decyzji w sposób najbardziej efektywny dla całego procesu przygotowawczego.

Etap 2. - Przygotowanie projektu
Etap 3. - Przygotowanie do budowy