Sektor IT

PRESS BUTTON OFERUJE WSPARCIE W SEKTORZE IT:

- analiza istniejących rozwiązań informatycznych i rozpoznanie potrzeb
- dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń
- administrowanie strukturą sieciową
- zarządzanie serwerami i zasobami informatycznymi
- opracowanie, wdrażanie i utrzymanie polityki bezpieczeństwa
- analiza wydajnościowa systemów i weryfikacja poprawności struktury
- szkolenia dla użytkowników

USŁUGI W ZAKRESIE PLATFORMY LOTUS NOTES/DOMINO:

- zdefiniowanie potrzeb (wybór oprogramowania, aplikacji)
- zaprojektowanie infrastruktury (wybór platformy sprzetowej, systemu operacyjnego)
- zaprojektowanie architektury sieci Lotus Domino (wiele serwerów w różnych lokalizacjach)
- instalacja i konfiguracja serwerów Lotus Domino (serwery pocztowe, aplikacji, SMTP, Web-owe itp.)
- migracja i upgrade (zmiana platformy systemowej, upgrade do wyższych wersji)
- instalacja klientów Lotus Notes
- szkolenia użytkowników
- wdrażanie gotowych aplikacji
- tworzenie aplikacji zgodnie ze specyfikacją klienta
- zdalna administracja środowiskiem Lotus Domino
- instalacja i konfiguracja platformy Lotus Sametime
- instalacja i konfiguracja oprogramowania do backupu danych (Tivoli Data Protection for Lotus Domino, ArcServe agent for Lotus Domino)
- instalacja i konfiguracja oprogramowania antywirusowego (Symantec Mail Security for Domino)

USŁUGI ZWIĄZANE Z SERWISAMI INTERNETOWYMI

- zarządzanie domenami
- hosting, serwery wirtualne
- projekty graficzne serwisów internetowych
- projekty funkcjonalne serwisów (elementy statyczne, dynamiczne)
- pozycjonowanie serwisów
- zakładanie i obsługa poczty firmowej
- dokumentacja fotograficzna
- aktualizacje i obsługa serwisów, helpdesk