Współpraca

W sektorze energetyki wiatrowej PRESS BUTTON współpracuje zarówno z mniejszymi inwestorami (5MW) dla których wykonujemy głównie analizy wietrzności terenu, jak i z dużymi graczami (pow. 15MW), dla których poszukujemy lokalizacji pod inwestycje. Grupę naszych klientów wspieramy w procesie inwestycyjnym naszą wiedzą oraz instrumentami pomiarowymi i analitycznymi.

Realizacja tych przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez udziału szeregu specjalistów w zakresie analiz i opracowywania danych meteorologicznych, geodetów, specjalistów od aplikacji GIS, projektantów przyłączy elektrycznych, ekologów. Współpracujemy z ekspertami z dziedziny prawa budowlanego, energetycznego oraz korzystamy z wiedzy urzędników administracji publicznej i przychylności samorządów lokalnych.

Współpracujemy z konsultantami - mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów budowy elektrowni wiatrowych oraz z analitykami wykonującymi profesjonalne analizy finansowe i studia wykonalności (due diligence). Związaliśmy się ze duńskim środowiskiem naukowym - będącym prekursorem światowej energetyki wiatrowej.

Nasi partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie uzyskane zarówno w projektach badawczo naukowych, jak i przy realizacjach budowy dużych parków wiatrowych na terenie całego świata. Doświadczenie takie jest podstawą profesjonalnych analiz i raportów akceptowalnych przez banki i inne instytucje kredytujące duże inwestycje.

W sektorze IT współpracujemy głównie z wieloletnimi praktykami we wdrażaniu i obsłudze różnorakich systemów informatycznych, których cenną wiedzę i umiejętności możemy zaoferować naszym klientom.